FORGOT YOUR DETAILS?

Γενικές ερωτήσεις

To PaloPro, είναι ένα χρηστικό εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης της εταιρικής φήμης στο Διαδίκτυο και τα Social Media. Συγκεντρώνει, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις αναφορές και εξάγει τα συναισθήματα που φέρουν για όλες τις ειδήσεις, τα posts, τις συζητήσεις και τα βίντεο που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο  και τα Social Media.
To PaloPro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς λόγους, όπως η διαχείριση της φήμης εταιρειών, προσώπων και προϊόντων/υπηρεσιών, η έρευνα του ανταγωνισμού, το αποτελεσματικό μάρκετινγκ.
Οι πηγές μας είναι 3.500 ιστοσελίδες, 5.000 blogs, 4.3 εκατ. λογαριασμοί Social Media ( 500 χιλ. Facebook Pages, 1,8 εκατ. χρήστες Instagram, 1,3 εκατ. χρήστες Twitter και 700 χιλ. χρήστες YouTube) καθώς και 90 από τα μεγαλύτερα ελληνικά forums. Σύντομα θα αντλούμε περιεχόμενα από περισσότερα Social Media, όπως Snapchat και Pinterest.
Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα dashboards ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξετε.
Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους χρήστες. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να μοιράζεται τα dashboards του, όπως το επιθυμεί.
Από όλες τις συσκευές σας: Η/Υ, smartphones και tablets.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σελίδα Επικοινωνίας.
Το PaloPro έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεστε καμία εκπαίδευση. Εαν χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σελίδα Επικοινωνίας.

Λειτουργικότητα

Το PaloPro συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις αναφορές από συνδεδεμένες πηγές, τις οποίες επεξεργάζεται, αναλύει και αποτυπώνει υπό τη μορφή εύχρηστων dashboards και components. Χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για να εξάγει συναίσθημα από τις αναφορές σε επίπεδο οντοτήτων υποδηλώνοντας εάν είναι θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες. Επιπλέον, αναλύει τα στοιχεία και σε άλλα επίπεδα ώστε να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες.
Αρχικά, φτιάχνετε ένα dashboard, όπου ορίζετε τις λέξεις-κλειδιά που σας ενδιαφέρουν ή και τον συνδυασμό τους. Στη συνέχεια, μέσω των components παρακολουθείτε διαφορετικές αναλύσεις και γραφήματα που σας παρέχουμε.
Αυτή τη στιγμή το PaloPro είναι διαθέσιμο στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Σερβίας. Η επέκτασή του σε επιπλέον χώρες ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ανάλυση

Τα "customer insights" ή "consumer insights" αποτελούν ερμηνεία των τάσεων στις ανθρώπινες συμπεριφορές και αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για τον καταναλωτή, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων με αμοιβαίο όφελος για καταναλωτές και επιχειρήσεις.
Η εξαγωγή συναισθήματος γίνεται αυτόματα με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και με στόχο τη διάκριση των συναισθημάτων (θετικό, αρνητικό, ουδέτερο) που φέρουν αναφορές/κείμενα, τα οποία εμπίπτουν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών. Η εξαγωγή του συναισθήματος είναι εστιασμένη σε επίπεδο οντοτήτων (θεμάτων) αλλά και συνολική σε επίπεδο κειμένου. Έτσι επιτυγχάνουμε, σε πραγματικό χρόνο, την ανάλυση της πολικότητας των οντοτήτων που σας ενδιαφέρουν και σας παρέχουμε μια καθαρή εικόνα για την φήμη της κάθε οντότητας, όπως και για την εξέλιξή της στον χρόνο.
Η ανάλυση φτάνει σε επίπεδο αναφοράς των οντοτήτων/λέξεων ενδιαφέροντος μέσα στα διακριτά κείμενα. Ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις αναφορές οι οποίες υπάρχουν στα κείμενα αυτά για τις οντότητες/λέξεις που τον ενδιαφέρουν. Σκοπός του PaloPro είναι να επισημάνει τις οντότητες/λέξεις μέσα σε ένα κείμενο. Εάν ο αναγνώστης θέλει να διαβάσει το σύνολο ενός κειμένου τότε παραπέμπεται μέσω σχετικού υπερσυνδέσμου στην πηγή δημοσίευσής του.
Μέσα από το PaloPro, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το σημείο εκκίνησης μιας είδησης/φήμης, δηλαδή, το σημείο από το οποίο ξεκινά να διαδίδεται η πληροφορία. Επίσης, μπορεί να συγκρίνει τις αναφορές που τον ενδιαφέρουν ανά διαφορετικές πηγές, μέσα, συναισθημάτα και χρονικά διαστήματα.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο που το PaloPro μπορεί να βοηθήσει το δικό σας brand στην εξαγωγή συμπερασμάτων από τα Social Media;

Ζητήστε demo του PaloPro

Το πιο σύγχρονο εργαλείο Web & Social Media Listening & Analytics
Οι Data Analysts του PaloPro θα σας παρουσιάσουν πώς το Web & Social Media Listening μπορεί να βοηθήσει το δικό σας brand.

Δείτε τις δυνατότητες της πλατφόρμας PaloPro στην πράξη!

    Θέλω να λαμβάνω νέα, ενημερώσεις, συμβουλές σε σχέση με τις υπηρεσίες του PaloPro & Palo Analytics
    TOP Skip to content